Whistleblowers ER vigtige

Der synes at være en spirende erkendelse af, at det fundament, som whistleblowers.dk i 2005 blev grundlagt på, er rigtigt. Nemlig det, at whistleblowers er en nødvendig del af et velfungerende demokrati. Erkendelsen kan blandt andet – med god vilje – aflæses i antallet af virksomheder, der ansøger Datatilsynet om godkendelse af whistleblower-ordninger. Flere end 50 ansøgninger har hobet sig op hos det offentlige tilsyn, der med blandt andet persondataloven i hånden, angiveligt forhaler og forringer virksomhedernes muligheder for at etablere ordningerne. Og mens kritikken hagler ned over Datatilsynet, synes et andet – og ifølge denne blogs forfattere mindst lige så oplagt – spørgsmål at trænge sig på: Hvad er egentlig virksomhedernes hensigter med at oprette whistleblower-ordninger, hvor medarbejdere anonymt og uden risiko for repressalier af nogen art kan gøre opmærksom på ulovlig, uetisk og anden skadelig adfærd og ditto handlinger blandt kolleger og chefer? Er det en reel erkendelse af nødvendigheden af whistleblowers? Er det en reel erkendelse af, at interne vagthunde – whistleblowers – i virkeligheden er de mest loyale ansatte, en virksomhed kan få, og at de – om nogen – vil virksomheden det bedste?

Eller… Er det imagepleje over for aktionærer, offentlighed, de ansatte og deres organisationer? Hvem stiller virksomhederne det spørgsmål? Og hvem spørger virksomhederne, hvad de har tænkt sig at gøre med den viden, som whistleblowerne bibringer dem? Hvem sikrer, at whistleblower-ordningerne bruger den viden, som den i langt de fleste tilfælde er whistleblowernes mening – nemlig til virksomhedens fordel – og ikke som en syltekrukke for problemer og besværlige ansatte.

Enkelte større virksomheders som DONG, Rambøll og Vestas’ whistleblower-ordninger har fået Datatilsynets blå stempel. Danfoss har i flere år haft en intern whistleblowerordning, der ifølge virksomheden selv har kostet 60 ledere deres stillinger på verdensplan. Men hvem holder øje med dem, når ordningerne er etableret? Og hvem stiller spørgsmålene?

Whistleblowers.dk mener, at der bør etableres en uafhængig instans, som under offentligt tilsyn modtager, behandler og – ikke mindst – følger op på whistlebloweres henvendelser. Denne instans bør naturligvis finansieres af virksomhederne. En sådan instans vil kunne sikre whistleblowerne den anonymitet og rådgivning, som i første omgang er altafgørende. Dernæst vil den kunne sikre, at whistleblowerens henvendelse behandles, og at whistlebloweren beskyttes mod repressalier.

I England findes en sådan instans: Public Concern at Work

Det samme gælder i USA: National Whistleblowers Center

Hvem tager et lignende initiativ i Danmark? Vi hjælper gerne!

PS: Denne hjemmesides initiativtager Oluf Husted kontaktede den 19. og 21 oktober 2009 jurist i Datatilsynet, Marianne Jansteen Larsen og tilbød gratis konsulentbistand i forbindelse med tilsynets arbejde med ansøgningerne om whistleblower-ordninger. Oluf Husted tilbød ligeledes et møde hos tilsynet, så de tre jurister, der her arbejder med ansøgningerne, kunne høre en whistleblowers historie på første hånd. I skrivende stund har Datatilsynet ikke ønsket at benytte sig af disse tilbud.

Skriv en kommentar