Mary Schiavo

I sin tid som generalinspektør i det amerikanske transportministerium fra 1990 til 1996 skabte Mary Schiavo både dønninger, overskrifter og fjender og ikke mindst stærkt

tiltrængte forandringer. Som jurist og pilot blev transportsektorens nye ”sherif” hurtigt bekymret over det, hun så som ”huller i luftfartens sikkerhedsnet.” Hun kastede sig ud i at efterforske foruroligende beskyldninger om bedrageri, dårlig ledelse, spild, misbrug, korruption og dobbeltspil i luftfartsindustrien og i FAA, The Federal Aviation Administration (de amerikanske luftfartsmyndigheder).

Hun fandt frem til en dybt indgroet intern praksis om benægtelse og fortielser, en chokerende mangel på bekymring for passagerernes sikkerhed og en bevidst accept af andenrangs arbejde, vedligeholdelse, reservedele, tilsyn og sikkerheds-procedurer, der også er blevet afsløret af talrige luftfartskatastrofer som eksempelvis det tragiske ValuJet-havari i Florida og TWA 800 i New York. Her døde henholdsvis 109 og 230 mennesker.

I 1997, ét år efter at hun havde forladt sin stilling i frustration, udgav Mary Schiavo bogen ”Flying Blind, Flying Safe” – Den, der flyver blindt, flyver sikkert. Eller sagt med andre ord: Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af. Bogen gjorde med ét Mary Schiavo til én af USA's mest markante og højest profilerede whistleblowers. Det ansete ugeskrift Time Magazine brugte ikke færre end 10 sider på omtale af bogen og dens afsløringer af de amerikanske luftfartsmyndigheder som inkompetente, korrupte og ineffektive med hundredevis af flypassagerers død til følge.

Mary Schiavo er i dag advokat i et firma med speciale i at føre sager for efterladte til flyulykker.

Du kan købe hendes bog ”Flying Blind, Flying Safe” her

Læs også om disse om disse whistleblowers:

Ed Block og Patrick Price, tidligere hhv. ekspert i The Pentagon og cheftekniker hos flyfabrikanten Boeing
Daniel Ellsberg, tidligere topembedsmand i det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon
Frank Grevil, tidligere major i Forsvarets Efterretningstjeneste, FET
Jørn Madsen, tidligere chef for Havarikommissionen for Civil Luftfart