Daniel Ellsberg

Daniel Ellsberg optrådte sammen med Frank Grevil til et debatmøde om whistleblowers i Politikens hus tidligere på året. Og de to har meget til fælles. Lidt forenklet kan man sige, at Ellsberg er Frank Grevil i stor målestok. Daniel Ellsberg er intet mindre end en legende.

Som tidligere kompagnichef i det amerikanske marinekorps og efterfølgende topembedsmand i det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, op igennem 1960’erne oplevede Ellsberg spillet om Vietnamkrigen på tætteste hold. Bogstavelig talt. Under sin tid i Pentagon tilbragte han blandt andet to år som frivillig udsending i Vietnam, og det var her den tidligere så glødende tilhænger af USA’s kamp mod kommunismen for alvor fik øjnene op for, at USA kæmpede en krig, landet aldrig ville være i stand til at vinde. Han returnerede til USA i 1967, og hans fokus var nu skarpt rettet mod først præsident Johnsons og senere præsident Nixons opmuntrende budskaber til den amerikanske offentlighed. Opmuntringer, som Ellsberg opfattede som vildledende og komplet urealistiske. For sideløbende tegnede der sig via samtaler med højtstående kolleger og utallige hemmelige rapporter om det amerikanske engagement i Vietnam et billede for Ellsberg af, at den amerikanske offentlighed – og resten af verden for den sags skyld – blev ført bag lyset.

I oktober 1969 havde Ellsberg fået nok. Med en klar bevidsthed om, at det sandsynligvis ville koste ham resten af livet i fængsel, besluttede han sig for at tegne det sande billede af grundlaget for USA’s krig i Vietnam på offentlighedens store tavle. Han begyndte at samle og kopiere den dokumentation, som han anså som nødvendig for at bevise sine pointer og påstande. Og der var tale om en omfattende dokumentation.

I 1971 gjorde han arbejdet færdigt, da han lækkede ikke færre end 7000 sider fortroligt stemplede papirer fra The Pentagon. Det, der senere skulle blive kendt verden over som The Pentagon Papers, landede i første omgang på bordene hos de to ansete amerikanske aviser The Washington Post og The New York Times. Derfra gik historien verden rundt, og Ellsberg lækkede også de fortrolige papirer til flere medlemmer af den amerikanske kongres.

Det er en udbredt opfattelse, at Ellsbergs afsløring af The Pentagon Papers var det første – og vigtigste – skridt på vejen til såvel USAs tilbagetrækning fra Vietnam og afslutningen på krigen, som til præsident Nixons fald fra magten.

Daniell Elsberg blev efterfølgende retsforfulgt med krav om 116 års fængsel. Men han blev pure frifundet med den begrundelse, at hensynet til offentlighedens interesse stod over det faktum, at selve afsløringen af de fortrolige oplysninger faktisk var ulovlig. Frifindelsen kom dog bag på Ellsberg. Han blæste med andre ord i fløjten til trods for en klar forventning om, at hans liv i frihed, dermed ville være forbi.

Ellsberg er i dag 74 år og rejser verden rundt som foredragsholder, debatør og fredsaktivist. Læs mere om Daniel Ellsberg på hans egen hjemmeside: www.ellsberg.net

Her er der også mulighed for at bestille hans bog: Secrets – memoir of Pentagon and the Pentagon Papers.