Ed Block og Patrick Price

De to amerikanske herrer var eksperter på samme højt specialiserede felt: Ledninger i fly. Men de befandt sig i hver sin ende af det store land og i hver sit system. Patrick Price var cheftekniker hos verdens største flyfabrikant Boeing i Seattle, Ed Block var ledningsekspert hos det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon.

Begge havde de gennem flere år forsket i et bestemt materiale, som blev brugt til at isolere strømførende ledninger. Materialet hed Kapton. På grund af en lang række positive egenskaber var Kapton i mange år den foretrukne isolering til brug for de tusindvis af kilometer ledninger, som bruges ombord på moderne fly, hvad enten der er tale om civile passagerfly eller militære kampfly. Men Ed Block og Patrick Price opdagede hver for sig, at Kapton havde andet end positive egenskaber. Faktisk var én af egenskaberne ved materialet livsfarlig.

Undersøgelser hos både Boeing og Pentagon i USA og hos den svenske flyfabrikant SAAB havde nemlig vist, at isolerings-materialet var eksplosivt! Ikke den mest betryg-gende egenskab for et materiale, der anvendes i kilovis af ombord på et fly.

Så voldsomt ser en såkaldt arc tracking ud i et bundt af ledninger isoleret med materialet Kapton. Billedet er hentet fra den tidligere Boeing cheftekniker, Patrick Price's hjemmeside. (Se link nederst på denne side).

Forklaringen er relativt teknisk, men handler kort fortalt om, at hvis én Kapton-isoleringen på en enkelt ledning i et lednings-bundt (ledninger føres i store, tykke bundter rundt i flyets skrog) krakelerer, hvilket typisk sker, når flyet nåede en vis alder, så kunne gnister fra den blotlagte, strømførende ledning springe til andre ledninger i bundtet. Dette kunne skabe små eksplosioner, der så – i yderste konsekvens – kunne antænde andre materialer på flyet. Kapton var – og er – under mistanke i talrige havarier og hændelser, der har involveret brand ombord på fly.

De førnævnte undersøgelser, som dokumenterede Kapton-isoleringens livsfarlige egenskaber var blevet forsøgt hemmeligholdt af såvel Boeing-fabrikkerne som af Pentagon. Men begge steder var der en whistleblower, der afslørede undersøgelsernes resultater.

Den ene var altså Ed Block, der efterfølgende blev fyret fra the Pentagon under påskud af, at han angiveligt havde begået bedrageri i størrelsesordenen $ 29,00…!

Patrick Price bestyrede indtil sin død for tre år siden en hjemmeside med det formål at udbrede kendskabet til Kapton og andre flyvesikkerheds-spørgsmål. Du kan se hjemmesiden, der dog ikke længere opdateres, ved at klikke her

Læs også om disse whistleblowers:

Daniel Ellsberg, tidligere topembedsmand i det amerikanske forsvarministerium, Pentagon
Frank Grevil, tidligere major i Forsvarets Efterretningstjeneste, FET