Ed Block og Patrick Price

De to amerikanske herrer var eksperter på samme højt specialiserede felt: Ledninger i fly. Men de befandt sig i hver sin ende af det store land og i hver sit system. Patrick Price var cheftekniker hos verdens største flyfabrikant, Boeing, i Seattle, Ed Block var ledningsekspert hos det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon. Begge opdagede de, at en bestemt type ledninger, som anvendes i cirka halvdelen af verdens passagerfly og mange kampfly, er eksplosiv. Men sandheden er ilde hørt... Læs mere her.

Daniel Ellsberg

Som tidligere kompagnichef i det amerikanske marinekorps og efterfølgende topembedsmand i det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon op igennem 1960’erne oplevede Ellsberg spillet om Vietnamkrigen på tætteste hold.
I oktober 1969 havde Ellsberg fået nok. Med en klar bevidsthed om, at det sandsynligvis ville koste ham resten af livet i fængsel, besluttede han sig for at tegne det sande billede af grundlaget for USA's krig i Vietnam på offentlighedens store tavle. Han begyndte at samle og kopiere den dokumentation, som han anså som nødvendig for at bevise sine pointer og påstande. Og der var tale om en omfattende dokumentation... Læs mere her.

Frank Grevil

Da han hørte Statsminister Anders Fogh Rasmussen erklære fra Folketingets talerstol, at efterretninger viste, at Saddam Hussein var i besiddelse af masseødelæggelsesvåben, flød bægeret over for Frank Grevil. For han havde selv været med til at samle og videregive de efterretninger, som statsministeren henviste til. Og der stod ikke det, som statsministeren sagde... Læs mere her.

Jørn Madsen

Chefen for Havarikommissionen for Civil Luftfart, Jørn Madsen, tørnede sammen med luftfartsbranchen - især SAS - i sin kamp for at gennemføre uvildige undersøgelser af havarier og hændelser inden for luftfarten. Det kostede ham jobbet. Chefen fik kun to år i stolen, inden han blev fyret. Efter fyringen valgte Jørn Madsen at blæse i fløjten og fortælle om SAS' forhold til flyvesikkerhed og om selskabets enorme indflydelse på de skandinaviske luftfarts- og tilsynsmyndigheder... Læs mere her.

Mary Schiavo

I 1997, ét år efter at hun havde forladt sin stilling som generalinspektør i det amerikanske transportministerium i frustration, udgav Mary Schiavo bogen ”Flying Blind, Flying Safe” – Den, der flyver blindt, flyver sikkert. Eller sagt med andre ord: Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af. Bogen gjorde med ét Mary Schiavo til én af USA's mest markante og højest profilerede whistleblowers... Læs mere her.